Помет «Y» 28.12.2019г.

кот / male

O’Kay Yupiter Marycat SCL e 22 o3

 кот / male

O’Kay Yuventus Marycat n 21 02

кошка / female 

O’Kay Yudgin Marycat SFL d 22 03

 кот / male

O’Kay Yunga Marycat SFL ns 02

кошка / female

O’Kay Yuliasha Marycat SFL ds 21 02

Translate »